ER VETERINÄR I LINKÖPING AB

Tumör hos mig – Hyperparatyroidism

Tumör hos mig? Hyperparatyroidism – vad är det?

Det är mycket som har hänt mig de senaste åren. Jag vill först därför berätta att jag nu mår bra. Jag har ingen tumör längre. Jag är frisk.

Den 6 oktober 2016 blev jag opererad i halsen för en tumör (adenom) som jag hade i den nedre vänstra bisköldkörteln (paratyroidea). Tumören gav mig  sjukdom hyper-paratyrodism (överproduktion av bisköldkörteln hormonet, PTH). Hyperpara-tyroidism gav mig överskott av calcium (hyperkalcemi) i kroppen. Det är inte sköldkörteln vi talar om, utan bisköldkörteln (många tror att det är samma sak, men det är det inte). Sköldkörteln har hela tiden varit bra hos mig. En frisk mänsklig bisköldkörtel är ungefär lika stor som ett riskorn. Min ena bisköldkörtel (tumören) var ca 1,5 cm i diameter och vägde (enligt https://1177.se) 1,15 gram.

Vad gör bisköldkörteln (paratyroidea)?

Bisköldkörteln har kalciumreglerade funktion, samt reglerar i mindre utsträckning nivåerna av vitamin D och fosfor.

Vad är symtomen på hyperparatyroidism?

Man kan säga att man kan få massa symtom med hög kalcium i blodet (för mer info, läs här). Några av dem är:
– Affektiva neurotiska symtom såsom depression, oro, irritabilitet
– Trötthet
– Koncentrationssvårigheter, ökad uttröttbarhet, demenssymtom

När började överskottet av calcium i min kropp? När kom tumören?

Tyvärr tog inte någon läkare jonicerad kalciumblodprov på mig förrän i slutet av maj 2016. Det var den första gången jag tidigast kan bevisa att jag hade hyperkalcemi och även hyperparatyrodism. Jag blev då remitterad till Endokrinologiska avdelningen på Unversitetssjukhuset i Linköping. Det var även där jag blev opererad. Jag önskar en läkare hade tagit ett tidigare blodprov av jonicerad kalcium.

Läkarna tror att sjukdomen började innan 2011, då jag fick min första gallstensanfall. De tror att jag har haft tumören i bisköldkörteln i ca 5-8 år. Gallsten är inget man direkt associerar med sjukdomen hyperparatyroidism. Däremot är det mer intressant vad en gallsten innehåller. Gallstenens huvudbeståndsdelar är kalcium (det jag hade för mycket av i blodet pga tumören), bilirubin och kolesterol, samt mindre mängder fettsyror, triglycerider, proteiner och polysackarider.

Varför gjorde jag inget? Vad gjorde jag mellan 2012-2016 för att komma tillrätta med detta?

Mellan 2012-2013, 2014-2015 och mellan 2016-2017 har jag haft frikort inom sjukvården. För att få frikort behöver du besöka sjukvården många gånger. Jag märkte att något var fel. Det var ingen läkare som misstänkte min sjukdom och ingen tog det rätta blodprovet.

När jag väl kom till endokrinläkaren på Universitetssjukhuset i Linköping i juli 2016 (första besöket), så såg han med ultraljud att jag hade en tumör i bisköldkörteln i halsen. Läkaren kunde dock inte palpera den.

Hur är behandlingen? Hur snabbt kan man bli frisk? 

Den enda definitiva behandlingen för hyperparatyroidism är operation. Eftersom bisköldkörtelhormet (PTH) har en halveringstid på 2 till 4 minuter som blir man frisk med de psykiska problem snabbt. De andra symtomen tar naturligvis längre tid, tex vid eventuella osteoporos, hjärtproblem, njurproblemen, diabetes mm.

Under min operation (75 minuter), som hände den 6 oktober 2016, så sänktes min PTH (paratyroidhormon , se nedan) från 11 till 2 (referensvärde 1,6-6,9).
Man tar ett blodprov före operationen (PTH = 11).

Referensvärde Calcium = 1,15-1,33 PTH = 1,6-6,9

Man sövs, öppnas, ligerar blodkärl, tar bort tumören. Man väntar 10 minuter, tar ett nytt blodprov (PTH = 2) och ser om hormonet har sänkts tillräckligt. Så syr man igen såret. Det är inte hormonet man blir sjuk av. Det är den höga kalciumhalten som gör en dålig. Så det tar ca 24-48 timmar innan man känner sig psykiskt helt frisk. De fysiska symtomen tar naturligvis längre tid.

Vad står i min journal?

I min journal kan man bland annat läsa följande “48-årig patient som är veterinär med egen klinik. Han har varit deprimerad, glömsk och orkeslös”. Det står även ” Efter 2 dygn (efter operationen, egen anmärkning) hade han återfått sin koncentrationsförmåga och närminne och kan nu gå till affären och handla flera saker utan att behöva skriva upp dem på en lista och han kan även fokusera på uppgifter bättre än tidigare och är mycket gladare och all oro och ångest har släppt.”

Diagnos:
E210-Primär hyperparatyreoidism-Huvuddiagnos
BBA30-Exstirpation av paratyreoideaadenom vänster nedre-Åtgärd

Jag önskar att jag hade tillräcklig sjukdomsinsikt under den tiden jag jobbade och hade min hyperparatyroidism. Det hade jag inte. Läkarna sjukskrev mig inte förrän i mitten av april 2016 och då bara med 50 % sjukskrivning. Och inga joniserade calciumprov togs förrän 30 maj 2016. Min sjukdom var verkligen smygande. Primär hyperparatyroidism (det jag hade) är så lätt att misstänka. Man tar joniserad calcium blodprov. Det är allt.

Varför la jag inte bara ner kliniken? Märkte jag inte att något var fel?

Jag har fått den frågan och den har jag tänkt mycket länge på. Varför la jag inte ner kliniken? Varför slutade jag bara inte? Jag har vänt och vridit på frågan  och jag har frågat mina vänner och djurägare följande; Du jobbar ensam, utan djursjukskötare eller djurvårdare. Du har en klinik som du bara får flytta från den 1 januari varje år. Du får endast säga upp kliniken tidigast 3 månder innan, alltså i september. Du blir inte sjukskriven av någon läkare (4 år med frikort inom sjukvården) . Du har ingen sjukdomsinsikt. Du trivs på jobbet, men något är fel. Hade du, under ovanstående omständigheter, lagt ner din klinik? Hade du låtit företaget gå i konkurs? Skulle du då kastat bort allt du byggt upp sedan 2008, för att du inte kände dig tillräckligt bra? Alla mina vänner och djurägare som jag har frågat har sagt “nej, det hade jag inte gjort”. Vad skulle jag ha gjort, sökt ett annat veterinär jobb? Hade jag blivit tidigare diagnostiserad och opererad då? Hade jag då blivit av med min tumör tidigare?

Ni som vill är välkomna och läsa denna journal hos mig.  Jag tycker det är hemskt med det som har hänt. För detta beklagar jag med hela mitt hjärta för allt dåligt som har hänt mina patienter under denna tid. Det var inte min mening att göra illa. Jag hade ingen sjukdomsinsikt. Jag skriver detta för att jag tror att detta kan ge en förklaring till vad som har hänt. Jag vill även berätta att jag nu är helt frisk från min tumörsjukdom.

Om ni vill läsa om hyperparatyrodisim kan ni läsa på följande sidor