Onlinebokning  Ring oss 

013-12 40 30

Mindre lyckat av Corren tycker jag

Corren orsakar hot och hat

Här kommer historien om hur en 1,5 cm stor och 1,15 gram tung tumör i bisköldkörteln (som orsakar hyperparatyroidism) gör att jag som veterinär får en varning från ansvarsnämnden. Berättelsen fortsätter om hur Correns ogenomtänkta artikel 2017 fortfarande orsakar hot och hat mot mig vilket sårat även min familj.

Hatet och hoten fortsätter pga. att Correns chefredaktör och ansvarig utgivare, Christer Kustvik och den tidigare chefredaktören och ansvarig utgivare Maria Kustvik, inte vill ändra sina beslut om att skriva uppföljningsartikel där all fakta presenteras opartiskt. Jag är frisk sedan 2016 men hotet och hatet mot den jag var, pga sjukdomen, fortsätter.

Corren har orsakat irreparabla publiceringsskador mot mig, min fru och mitt minderåriga barn. En kraftig kränkning, allt för ökad försäljning av deras tidning.

Hyperparatyroidism

Tumör hos mig? Hyperparatyroidism – vad är det?

Det är mycket som har hänt mig de senaste åren.  vill först därför berätta att jag nu mår bra. Jag har ingen tumör längre. Jag är frisk sedan 2016.
Den 6 oktober 2016 blev jag opererad i halsen för en tumör (adenom) som jag hade i den nedre vänstra bisköldkörteln (paratyroidea). Tumören gav mig  sjukdom hyperparatyrodism (överproduktion av bisköldkörteln hormonet, PTH). Hyperparatyroidism gav mig överskott av calcium (hyperkalcemi) i kroppen. Det är inte sköldkörteln vi talar om, utan bisköldkörteln (många tror att det är samma sak, men det är det inte). Sköldkörteln har hela tiden varit bra hos mig. En frisk mänsklig bisköldkörtel är ungefär lika stor som ett riskorn. Min ena bisköldkörtel (tumören) var ca 1,5 cm i diameter och vägde (enligt https://1177.se) 1,15 gram. Bisköldkörteln har kalciumreglerade funktion, samt reglerar i mindre utsträckning nivåerna av vitamin D och fosfor.
Symtom och när började det

Vad är symtomen och när började det?

Man kan säga att man kan få massa symtom med hög kalcium i blodet (för mer info, läs här). Några av dem är:
– Affektiva neurotiska symtom såsom depression, oro, irritabilitet
– Trötthet
– Koncentrationssvårigheter, ökad uttröttbarhet, demenssymtom
Tyvärr tog inte någon läkare jonicerad kalciumblodprov på mig förrän i slutet av maj 2016. Det var den första gången jag tidigast kan bevisa att jag hade hyperkalcemi och även hyperparatyrodism. Jag blev då remitterad till Endokrinologiska avdelningen på Unversitetssjukhuset i Linköping. Det var även där jag blev opererad. Jag önskar en läkare hade tagit ett tidigare blodprov av joniserad kalcium.
Läkarna tror att sjukdomen började innan 2011, då jag fick mitt första gallstensanfall. De tror att jag har haft tumören i bisköldkörteln i ca 5–8 år. Gallsten är inget man direkt associerar med sjukdomen hyperparatyroidism. Däremot är det mer intressant vad en gallsten innehåller. Gallstenens huvudbeståndsdelar är kalcium (det jag hade för mycket av i blodet pga. tumören), bilirubin och kolesterol, samt mindre mängder fettsyror, triglycerider, proteiner och polysackarider.
Veterinärbrist Corren

 Vad gjorde jag mellan 2012–2016 för att komma till rätta med detta?

Mellan 2012–2016 har jag haft frikort inom sjukvården. För att få frikort behöver du besöka sjukvården många gånger. Jag märkte att något var fel. Det var ingen läkare som misstänkte min sjukdom och ingen tog det rätta blodprovet.
När jag väl kom till endokrinläkaren på Universitetssjukhuset i Linköping i juli 2016 (första besöket), så såg han med ultraljud att jag hade en tumör i bisköldkörteln i halsen. Läkaren kunde dock inte palpera den.
Behandling och frisk

Vad är behandlingen? Hur snabbt kan man bli frisk?

Den enda definitiva behandlingen för hyperparatyroidism är operation. Jag blir frisk inom 2 dygn efter operationen

Eftersom Inga förslag (PTH) har en halveringstid på 2 till 4 minuter som blir man frisk med de psykiska problemen snabbt. De andra symtomen tar naturligtvis längre tid, tex vid eventuella osteoporos, hjärtproblem, njurproblemen, diabetes mm.

Under min operation (75 minuter), som hände den 6 oktober 2016, så sänktes min PTH (paratyroidhormon , se nedan) från 11 till 2 (referensvärde 1,6-6,9).
Man tar ett blodprov före operationen (PTH = 11).

Man sövs, öppnas, legerar blodkärl, tar bort tumören. Man väntar 10 minuter, tar ett nytt blodprov (PTH = 2) och ser om hormonet har sänkts tillräckligt. Så syr man igen såret. Det är inte hormonet man blir sjuk av. Det är den höga kalciumhalten som gör en dålig. Så det tar ca 24-48 timmar innan man känner sig psykiskt helt frisk. De fysiska symtomen tar naturligtvis längre tid.

Calcium och PTH

Mitt calcium och PTH (ParaThyroideaHormon) blodprov

Här får ni se mina blodprov 2016 och snabbheten jag blev frisk.
Corren Calcium

P-Calcium, fri

Calcium

Här kan man se hur snabbt efter operationen hur calcium minskar snabbt efter operationen

P-PTH

PTH (Paratyrideahormon)

Det snabba droppet man ser så 30 minuter mellan ovanför strecket och under strecket.
Journalen

Vad står i min journal?

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, ersätt den med ditt eget innehåll eller klistra in kopierad text.
I min journal kan man bland annat läsa följande (år 2016) “48-årig patient som är veterinär med egen klinik. Han har varit deprimerad, glömsk och orkeslös”. Det står även 
Efter 2 dygn (efter operationen, egen anmärkning) hade han återfått sin koncentrationsförmåga och närminne och kan nu gå till affären och handla flera saker utan att behöva skriva upp dem på en lista och han kan även fokusera på uppgifter bättre än tidigare och är mycket gladare och all oro och ångest har släppt.”
DIAGNOS 
 • E210-Primär hyperparatyreoidism-Huvuddiagnos
 • BBA30-Exstirpation av paratyreoideaadenom vänster nedre-Åtgärd
Jag önskar att jag hade tillräcklig sjukdomsinsikt under den tiden jag jobbade och hade min hyperparatyroidism. Det hade jag inte. Läkarna sjukskrev mig inte förrän i mitten av april 2016 och då bara med 50 % sjukskrivning. Och inga joniserade calciumprov togs förrän 30 maj 2016. Min sjukdom var verkligen smygande. Primär hyperparatyroidism (det jag hade) är så lätt att misstänka. Man tar joniserad calciumblodprov. Det är allt.

Lägga ner kliniken?

Varför la jag inte bara ner kliniken? Märkte jag inte att något var fel?

Jag har fått den frågan och den har jag tänkt mycket länge på. Varför la jag inte ner kliniken? Varför slutade jag bara inte?.
Jag har vänt och vridit på frågan och jag har frågat mina vänner och djurägare följande; Du jobbar ensam, utan djursjukskötare eller djurvårdare. Du har en klinik som du bara får flytta från den 1 januari varje år. Du får endast säga upp kliniken tidigast 3 månader innan, alltså i september. Du blir inte sjukskriven av någon läkare (4 år med frikort inom sjukvården). Du har ingen sjukdomsinsikt. Du trivs på jobbet, men något är fel. Hade du, under ovanstående omständigheter, lagt ner din klinik? Hade du låtit företaget gå i konkurs? Skulle du då kastat bort allt du byggt upp sedan 2008, för att du inte kände dig tillräckligt bra? Alla mina vänner och djurägare som jag har frågat har sagt “nej, det hade jag inte gjort”. Vad skulle jag ha gjort, sökt ett annat veterinärt jobb? Hade jag blivit tidigare diagnostiserad och opererad då? Hade jag då blivit av med min tumör tidigare?

Corren orsakar hot och hat

2017 blev jag fälld i ansvarsnämnden. Jag hade fått en varning (grad 3 av en 5 gradig skala). Nu kom nästa jobbiga period. Corren kom ut i en artikel med namn på mig och klinik (har egen klinik) och berättade på första sidan att ”Veterinär Erik Ehnvall, som driver kliniken Er Veterinär i stadsdelen Johannelund i Linköping, tilldelas en varning av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.”. Längre ner på sidan kan man läsa följande ”När vi kontaktar Erik Ehnvall säger han att han har varit sjuk en längre tid utan att förstå det, att sjukdomen bland annat gjorde honom glömsk och okoncentrerad men att han nu är opererad och frisk.” Men ingenstans stod det att det var orsakad av en tumör, av hyperparatyroidism. Min kära fru fick lida. Samma var det med mitt underbara barn. Livet var jobbigt.
Östgöta Correspondenten orsakar hat och hot

Corren har inte nämnt andra personer med allvarligare anmärkningar efter mitt namn kommer ut

Kan det bero på att Corren blev fälld av Mediaombudsmannen.

Man kan säga att det finns 5 grader man kan få av ansvarsnämnden. Se mer i ”Lag 2009:302 om verksamhet inom djurens hälso-och sjukvård”Friad (grad 1) man får ingen påföljd. Man har inte gjort något fel. Anmälan saknade grund.
 1. Friad (grad 1). Ingen påföld
 2. Erinran (grad 2). Lägsta påföljden
 3.  Varning (grad 3). Den var den jag fick.
 4. Prövotid i 3 år (grad 4). Där varning inte anses tillräckligt eller personen inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande
 5. Av med legitimation (grad 5) I praktiken ett yrkesförbud.
Det är intressant att nämna att Corren inte har nämnt något annan person med namn med legitimationsyrke efter jag blev uppläxad av Corren, varken läkare, tandläkare, sjuksköterskor, lärare mm. Och då har somliga haft grövre anmärkningar än mig, det vill säga, ”prövotider” (grad 4) och ”av med legitimationen” (grad 5). Friade personer och de med erinran blir sällan nämnda någonstans i någon tidning.  Personerna nedan hade väl inte tillräcklig ”allmänt intresse”.
Ett bra exempel där Corren inte skrev namn på grad 4 och grad 5 är ” Beslut: Läkaren mister legitimationen – Corren (10 maj 2019)(se här), Tandläkare stal under sin prövotid narkotika – Corren (se här) 10 oktober 2016Beslut: Östgötaveterinär får prövotid i 3 år – Corren (18 januari 2022) och Lärare sexofredade elever – förlorar legitimationen – Corren (se här) (16 april 2022)
 Kan Corren ha lärt sig något från ”PON klandrar Corren (se här)? I PON (Pressens Opionsänämnd (numera Medieombudsmannen) dnr 20/2018, exp nr 58/2018) kan man läsa i Corren att man namngett en psykiatriker (läkare) för han hade fått prövotid. Man kan bland annat läsa ”Nämnden konstaterar också att en läkarlegitimation under prövotid (grad 4 egen anm.) inte i sig är skäl nog för namngivning”.
Fritt fram för trakasserier

Fritt fram för hot och hat pga. Correns (Östgöta Correspondenten) artikel

Nu när Corren hade skrivit ner mig så var det fritt fram att skiva hot och hat mot mig.
Bara för att Corren inte var tillräckligt bra sätt att förklara min sjukdom så fick man attackera. Corren skrev aldrig vad orsaken var till vad som hände. Om min tumör. Hemskt att en så ”respekterad” tidning skriver en artikel som orsakar hot och hat men inte kan eller vill berätta hela sanningen.  Detta för att jag var sjuk. Och det är inte mot mig som jag blir ledsen för. Det är att det har orsakat skada för min familj. Att orsaka skada mot min familj är något som gör mig så otroligt sårad och väldigt ledsen.

Jag är frisk. Djurägarna blir mina terapeuter

Hur tog jag hand om detta? Jo, jag berättade allt för mina djurägare, dom som var kvar. Jag visade sidan 1177.se. Jag berättade om min upplevelse, mitt liv. Djurägarna blev mina terapeuter.Nu var det fritt fram att bli nedskriven av alla. Jag fick e-post om att sluta jobba, att sluta plåga olika djur, att folk skulle skriva ner mig så att jag fick sluta jobba. Jag berättade för mina djurägare att jag hade gjort fel. Det hade jag. Annars skulle jag inte blivit fälld i Ansvarsnämnden. Men att orsaken till det var en liten tumör.  Jag blev/blir fortfarande nedskriven på olika forum. Det håller fortfarande på. 
Forgiveness is giving up the hope that the past could have been any different, it’s accepting the past for what it was, and using this moment and this time to help yourself move forward.”
Skadan mot min familj

Correns har orsakat stor skada för min familj

Det värsta med Correns rapport var inte mot mig utan min familj. De fick lida.
Jag har diskuterat med flera veterinärkollegor om ämnet som även de anser att det var ett mediedrev. En dagstidning får aldrig orsaka hot och hat mot någon person, framför allt om det är orsakad av sjukdom. För Corren var det viktigare att sälja lösblad än att berätta hela sanningen anser jag. Allt detta pga. den grova och allvarliga skada Corren har orsakat min familj, en irreparabel publicitetsskada mot mig, min fru och mitt minderåriga barn. En kraftig kränkning, allt för mer försäljning.Om jag visste att jag var sjuk jag inte haft frikort i 4 år utan frågat läkarna att operera min 1,5 cm långa och 1,15 gram tunga bisköldkörteltumör och sluppit må dåligt så länge som jag gjorde. Och framför allt sluppit all hot och hat som Corren orsakar.
Ni som vill är välkomna och läsa denna journal hos mig.  Jag tycker det är hemskt med det som har hänt. För detta beklagar jag med hela mitt hjärta för allt dåligt som har hänt mina patienter under denna tid. Det var inte min mening att göra illa. Jag hade ingen sjukdomsinsikt. Jag skriver detta för att jag tror att detta kan ge en förklaring till vad som har hänt. Jag vill även berätta att jag nu är helt frisk från min tumörsjukdom.
Hemsidor om hyperparatyroidism
 1. Internetmedicin.se 
 2. Wikipedia

 3. Netdoktorn

 4. Brita upplevelse av hyperparatyroidism

Snart börjar vi med gasnarkos och tandsten

Skogslyckegatan 10 (i valvet) 
587 26 Linköping

013-12 40 30

info@ervet.se

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Skogslyckegatan 10 (i valvet) 
587 26 Linköping

013-12 40 30

info@ervet.se

Måndag-fredag:  08:00-17:00 Lunch 12:00-13:00 
Lördag och söndag stängt