ER VETERINÄR I LINKÖPING AB

Bortsprunget djur

Bortsprungen

Upphittade djur

Om du hittar ett djur som verkar borttappat eller övergivet ska du kontakta polisen. Besök närmaste polisstation eller ring 114 14.

Borttappade djur

Ett djur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att om du omhändertar ett borttappat djur är du skyldig att anmäla det till polisen.

Det kan vara svårt att avgöra om ett djur är borttappat eller övergivet och polisen får utifrån en helhetsbedömning av omständigheter försöka avgöra det. En löslöpande hund behöver inte alltid vara borttappad. Ett exempel är en jakthund som en jägare släppt i skogen i samband med jakt. Utgångspunkten bör dock vara att djuret är bortsprunget om inte annat framgår. Vid denna bedömning bör särskild hänsyn tas till att katter regelmässigt strövar fritt utan att anses som bortsprungna.

Om polisen hittar ägaren måste han eller hon hämta djuret inom en viss tid annars övergår äganderätten till staten. Om ett djur tillfaller staten innebär det att djuret kommer att säljas eller i vissa fall avlivas.

Äganderätt för hundar

När det gäller hundar måste ägaren återta hunden inom fem dagar från det han eller hon underrättades om fyndet annars tillfaller hunden staten.

Samma sak gäller om ägaren inte är känd inom tio dagar från det att den upphittade hunden anmäldes till polismyndigheten.

Äganderätt för andra djur

När det gäller andra husdjur än hundar kan upphittaren få behålla djuret efter en viss tid, om personen i fråga vill det.

Djuret tillfaller upphittaren:

  1. Om ägaren inte är känd inom tre månader från det fyndet anmäldes hos polismyndigheten,
  2. Om inte ägaren hämtar djuret inom en månad från det han eller hon av polismyndigheten underrättats om fyndet,
  3. Om ägaren till djuret inte vill ha tillbaka djuret.

Om upphittaren vill ha djuret är han eller hon skyldig att ersätta polisen vad det kostat att hantera djuret under tiden. Betalar inte upphittaren de pengarna inom en månad efter anmaning eller inte vill ha djuret så tillfaller det staten.